SLUTIONS OEE

OEE Solutions

OEE là gì?

OEE (Overall Equipment Effectiveness) là một chỉ số quan trọng đo lường tỷ lệ sử dụng và hiệu quả hoạt động của máy móc trong quá trình sản xuất. Kết hợp các yếu tố chính bao gồm thời gian máy hoạt động, hiệu suất sản xuất và chất lượng sản phẩm.

OEE = Availability × Performance × Quality

    Availability

  Performance

        Quality

Hệ thống OEE hoạt động như thế nào?

 

Lợi ích

Ứng dụng

Các giải pháp khác